• 1
  • 2
  • 3
  • 4
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26.06.2016
Dodano: 2016-06-25

"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!"

BIULETYN PARAFIALNY:






XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06.2016
Dodano: 2016-06-19

"Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego."

BIULETYN PARAFIALNY






XI NIEDZIELA ZWYKŁA 12.06.2016
Dodano: 2016-06-11

Można iść do Ojca ze zniszczonym sumieniem, z brzemieniem wad zamiast cnót, z zeszpeconą duszą, i nie tylko z pustymi rękami, lecz z grubą księgą uczynków złych, z których wiele już nie nadaje się do naprawienia. Można iść do Ojca jako niedobre, nie kochające dziecko, z którego Ojciec nie może być dumny i które wstydzi się samo siebie. Można iść, i nie tylko można, lecz jest to jedyna mądra rzecz, którą taki człowiek jest w stanie uczynić. Gdziekolwiek bowiem pójdzie, do kogokolwiek zapuka, czeka go odtrącenie i wzgarda. Jedynie drzwi domu Ojca zastanie otwarte, a ramiona Ojca go przygarną.

BIULETYN PARAFIALNY:






X NIEDZIELA ZWYKŁA 5.06.2016
Dodano: 2016-06-04

"Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce."

BIULETYN PARAFIALNY: 






IX NIEDZIELA ZWYKŁA 29.05.2016
Dodano: 2016-05-28

A gdy Jezus był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. 

BIULETYN PARAFIALNY:









Stanisławówka.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.