• 1
  • 2
  • 3
  • 4
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22.03.2015
Dodano: 2015-03-21

Zwyczaj zasłaniania krzyża w Kościele w Wielkim Poście jest ściśle związany ze średniowiecznym zwyczajem zasłaniania ołtarza. Począwszy od XI wieku, wraz z rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu, w kościołach zasłaniano ołtarze tzw. suknem postnym. Było to nawiązanie do wieków wcześniejszych, kiedy to nie pozwalano patrzeć na ołtarz i być blisko niego publicznym grzesznikom. Na początku Wielkiego Postu wszyscy uznawali prawdę o swojej grzeszności i podejmowali wysiłki pokutne, prowadzące do nawrócenia.

BIULETYN PARAFIALNY:


IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15.03.2015
Dodano: 2015-03-14

"jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony"

BIULETYN PARAFIALNY


III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8.03.2015
Dodano: 2015-03-08

Skarżymy się, że życie nam się rozwala, rozsypuje, nie idzie nam tak, jak zamierzyliśmy, że nie realizują się nasze plany. Może to jednak Chrystus burzy to co zbudowaliśmy według własnych, egoistycznych przekonań, nie pytając Boga o radę i światło. Jezus wie, jacy możemy być dzięki Jego łasce, która uczy nas mądrości, „raduje serce” i „olśniewa oczy”

 

BIULETYN PARAFIALNY:

 


II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 1.03.2015
Dodano: 2015-02-28

W II Niedzielę Wielkiego Postu Ewangelia prowadzi nas na Górę Przemienia. Przemienienie dokonało się dlatego, abyśmy zostali nasyceni Chwałą Świata, Który Ma Nadejść. Nie dziwi, że Jezus włożył wiele trudu, by przywiązać uczniów do siebie. Więzy miłości są nie do zerwania! Są silniejsze niż śmierć!

BIULETYN PARAFIALNY:


I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22.02.2015
Dodano: 2015-02-21

"Zaraz też Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu."

 

BIULETYN PARAFIALNY:

Stanisławówka.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.