• 1
  • 2
  • 3
  • 4
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 4.10.2015
Dodano: 2015-10-03

"Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!"

 

BIULETYN:


XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 27.09.2015
Dodano: 2015-09-26

"Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie."

BIULETYN PARAFIALNY:


XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 20.09.2015
Dodano: 2015-09-19

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

Stanisław Kostka w czasie pobytu w Wiedniu, w grudniu 1566 roku, bardzo ciężko zachorował. Obawiano się o jego życie. Powrót do zdrowia zawdzięczał cudownej interwencji Matki Bożej. Opowiadał potem w nowicjacie w Rzymie, że ujrzał Maryję z Dzieciątkiem Jezus, które złożyła mu na wyciągnięte ręce. Otrzymał wtedy polecenie wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Parafialnym Festynie Rodzinnym przy "Stanisławówce". Początek o godz. 14.30. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Warto świętować!

BIULETYN PARAFIALNY:


XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 13.09.2015
Dodano: 2015-09-12

"Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je."

 

 

BIULETYN PARAFIALNY:


XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 6.09.2015
Dodano: 2015-09-05

"Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!"

 

BIULETYN PARAFIALNY:

Stanisławówka.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.