• 1
  • 2
  • 3
  • 4
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 21.09.2014
Dodano: 2014-09-20

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI PATRONA NASZEJ PARAFII ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

Dzisiaj o godz. 12.00. Mszę świętą odpustową ku czci św. Stanisława Kostki odprawi i kazanie wygłosi ks. Ryszard Ptasiński sdb - długoletni duszpasterz na Stanisławówce. Po Mszy świętej procesja Eucharystyczna. Serdecznie zapraszamy dorosłych i dzieci do wspólnego świętowania. O godz. 14.30 przy Stanisławówce rozpoczyna się Festyn parafialny. W programie wiele interesujących występów, ciekawych pokazów i konkursów.

 


14.09. ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Dodano: 2014-09-13

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Nasze Odkupienie zawdzięczamy krzyżowi Chrystusa. On przyjął śmierć, aby wyzwolić nas od grzechu i napełnić życiem Bożym. Dzielił wszystkie nasze cierpienia, duchowe i cielesne, napełniając pokojem tych wszystkich, którzy cierpią. Oto dlaczego jedyną naszą chlubą przed światem jest krzyż naszego odkupienia


XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 7.09.2014
Dodano: 2014-09-06

Miłość to nie tylko czułość, to także upominanie. Odwaga kochania jest również odwagą upominania, a więc narażenia siebie na to, że ktoś nam zarzuci, że go nie kochamy i go nie rozumiemy. Grzechem jest miłość na niby, unikająca prawdy, czułostkowość mogąca przynieść więcej krzywdy niż pożytku.


31.08.2014 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Dodano: 2014-08-30

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je


XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 24.08.2014
Dodano: 2014-08-23

"TY JESTEŚ MESJASZ SYN BOGA ŻYWEGO"

W Ewangelii słyszymy o powołaniu do władzy Piotra. Wspólne przebywanie Piotra z Panem rozwinęło w jego sercu wyczucie tego, kim faktycznie jest Jezus. Widział, że Pan jest inny niż wszyscy. Nie kto inny, ale właśnie Piotr otrzymał z wysoka oświecenie i natchnienie, toteż właśnie on wyznał wiarę w imieniu Dwunastu.

Stanisławówka.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.